FORMARE CONTINUA

CENTRUL DE COMPETENTE IN PLASTURGIE


Proiectul CCP

În continuare, sunt prezentate calificările pe care le dezvoltă CCP. El este împărţit în două unităţi (de training şi de cercetare-dezvoltare). Cunoştiinţele pe care le dezvoltă sunt în proporţii egale: 50% teoretice, 50% practice.

Unitatea de training

Isi propune sa ofere cursuri pentru:

 • Formare de reglori de injectie nivelul 1,2 si 3;
 • Formare de tehnicieni injectie;
 • Formare specialisti in mentenanta matrite de injectie;
 • Formare de tehnicieni mentenanta pentru masinile de prelucrat materiale plastice;
 • Cursuri de master in plasturgie;
Unitatea de cercetare - dezvoltare

 • Optimizarea proceselor de injectie in vederea cresterii calitatii si a productivitatii;
 • Studii reologice si a curgerii materialelor plastice;
 • Analiza chimica a materialelor plastice si incercari ale acestora;
 • Realizarea de prototipuri;
 • Relevare piese plastice pentru determinare cote si masuratori 3D;
 • Proiectare si/sau validare matrite injectie;
Resurse materiale implicate

 • 5 masini de injectie (Engel cu robot Viper, Krauss Maffei, Arburg, Billon, Dr. Boy);
 • Infrastructura aferenta: sala de curs si spatiu echipamente;
 • Instalatii: instalatia electrica, instalatia d eracire, instalatia de aer comprimat;
 • Echipamente auxiliare (echipament de ridicat, de manipulat matrite si diferite accesorii pentru fixare);
 • Matrite didactice si materiale pentru incercari;

Obiective


Contribuţia cu cunoştinţe aprofundate în materie de montat matriţe, reglare completă a unităţii de închidere şi aplicarea reglajelor predefinite a unităţii de injecţie

Aceasta se traduce prin a fi capabil de:

- A organiza activităţii în scopul schimbării rapide a matriţelor

- Implementarea unei matriţe într-o presă de injecţie respectând codiţiile de securitate şi de bună funcţionare

- Deprinderea cu reglajele unităţii de închidere apreciind valorile parametrilor, incidenţa şi comportamentul presei

- Asigurarea legăturilor eficace pentru reglementări termice precum şi hidraulice

- Demararea unei producţii stabilizate evitând probleme de exces de material şi deteriorarea matriţei

Punctele de interes ale cursului au fost construite după două anexe:

- platurgia la nivel european şi mondial

- fişa materialelor plastice

Obiective


Contribuţia cu cunoştinţe necesare privitoare la unitatea de injecţie, la comportamentul materialelor şi la condiţiile de implementare

Aceasta se traduce prin a fi capabil de:

- Participarea la organizarea schimbării de producţie pentru a reduce timpul pierdut

- Verificarea validităţii reglajelor din unitatea de închidere

- Asigurarea demarării unei producţii a cărei matriţă a făcut obiectul unei puneri la punct eficace

- Aprecierea calităţii produsului injectat

- Monitorizarea condiţiilor de producţie

- Cunoasterea propriilor limite de interventie şi posedarea unui spirit de decizie

Obiective


Pentru aprofundarea cunostintelor despre materiale, despre condiţiile lor de plastifiere, de curgere şi răcire, pentru trecerea în revistă a defectelor şi originilor lor, pentru cunoaşterea funcţionării presei

Aceasta se traduce prin a fi capabil de:

- Pregătirea şi organizarea unei schimbări de producţie

- Continuarea procesului de porducţie a matriţelor industrializate delicate fără instrucţiuni de reglare

- Asigurarea nivelului de calitate necesar pentru obţinerea produsului ce respectă natura materialului

- Intervenirea pentru pentru a menţine producţia în condiţii optime din punctul de vedere al costurilor, a termenelor limită şi a respectării calităţii

- Capacitatea de a transmite şi comenta instrucţiuni de producţie conţinute de liniile de producţie şi de control

- Luarea de decizii bazat pe imperativele producţiei care au fost comunicate

Obiective


- Pregătirea şi întreţinerea unui utilaj luând în considerare condiţiile de turnare

- Efectuarea demontării şi remontării unei matriţe respectând condiţiile de securitate şi de bună funcţionare

- Analiza stării unui utilaj şi evaluarea fezabilităţii intervenţiei

- Analiza originii unui defect pe suprafaţa piesei plastice şi venirea cu soluţii

Obiective


- Realizarea unei analize metodice a eşecului

- Efectuarea unei intervenţii de primul nivel

Obiective


- Analiza unei disfuncţii pe o parte a maşinii operaţionale

- Realizarea unui diagnostic şi intervenirea în menenanţa corectivă

- Informarea dosarului de mentenanţă

- Participarea la planul de metenanţă preventivă